PLATEBNÍ PODMÍNKY

CK požaduje při uzavření cestovní smlouvy (objednávce) uhrazení zálohy ve výši minimálně 30% z celkové ceny zájezdu nebo služby.

Při objednání zájezdu před 1.9.2017 činí záloha 800 Kč/os. V září pak CK požaduje doplacení zálohy min. 30% z celkové ceny zájezdu.

Zákazník je povinen uhradit doplatek nejpozději 1 měsíc před datem odjezdu zájezdu nebo zahájením první objednané služby (není-li dohodnuto jinak). V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 1 měsíc před realizací zájezdu nebo objednané služby je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu nebo služby v plné výši (není-li dohodnuto jinak).

Platbu je možné provést v hotovosti v CK, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Na doklad o úhradě platby je nutné vždy uvést jako variabilní symbol číslo cestovní smlouvy (není-li dohodnuto jinak).

Skupiny, které čerpají skupinovou slevu, jsou povinny hradit zálohu i doplatek za celou skupinu. V případě snížení počtu účastníků skupiny (z důvodu storna) na nižší počet než je minimální počet pro poskytnutí skupinové slevy, nebude tato sleva poskytnuta.

Pokyny a další informace k odjezdu, asistenční karty pojišťovny a voucher na ubytování a skipasy jsou zaslány zákazníkům (objednavateli zájezdu) elektronickou poštou po uhrazení doplatku nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu nebo objednané služby.


Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz