Cestovní pojištění

V ceně zájezdů nebo pobytů není obsaženo cestovní pojištění zákazníka při pobytu v zahraničí. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkům uzavřít si cestovní pojištění individuálně ev. prostřednictvím CK u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8,18600; IČ 63998530. Rozsah pojištění a limity plnění jsou vymezeny smlouvou číslo 1870001532, uzavřenou mezi CK a Českou podnikatelskou pojišťovnou od 1.10.2015, a.s.(dále jen „pojišťovnou“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí pouze jako zprostředkovatel. Limity pojistného plnění jsou uvedeny níže. Pojistná událost je řešena na základě oznámení pojistné události mezi pojištěným a pojišťovnou. V případě pojistné události z pojištění storna zájezdu je nutné bezodkladné zrušení zájezdu nebo služby a doplacení ceny minimálně do výše stornopoplatku. Cestovní pojištění si lze objednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu (koupi zájezdu). Cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování lyžování a snowboardingu pouze na vyznačených a oficiálních sjezdových tratích. Pojištění se nevztahuje na lyžování a snowboarding mimo označené a oficiální trasy, freestylesnow­boarding jízdu na „U“ rampě, akrobacii a skoky na lyžích a na sportovní soutěže a závody. Doba platnosti pojištění SKI je shodná s termínem ubytování v zahraničí. Klienti, kteří si objednali u CK i dopravu, jsou pojištěni ode dne nástupu do autobusu v ČR až do jeho návratu zpět do ČR.


Pojištění SKI
cena 0–18 let 29 Kč / den
cena 18–70 let 36 Kč / den
cena 70–79 let 55 Kč / den

Pojištění léčebných výloh

riziko limit pojistného plnění
CELKOVÝ LIMIT 2 500 000 Kč
zdravotní péče 2 500 000 Kč
repatriace a převoz 2 500 000 Kč
náklady na doprovázející osobu 10 000 Kč max. 2 000 Kč za den
ošetření zubů 7 000 Kč

Úrazové pojištění

riziko limit pojistného plnění
smrt s následkem úrazu 100 000 Kč
trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Pojištění zavazadel

riziko limit pojistného plnění
zavazadla 10 000 Kč
za jednu věc max. 5 000 Kč

Odpovědnosti za škodu

riziko limit pojistného plnění
újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000 Kč
újma na majetku 500 000 Kč

Pojištění storna zájezdu

riziko limit pojistného plnění
maximálně/osoba 15 000 Kč, 80% vyúčtovaných storno poplatků

Připojištění zimního vybavení a nevyužití dovolené

Za cenu 15 Kč/os/den je možné se připojistit na krytí pro případ odcizení, zničení a poškození zimního vybavení*, pro případ úhrady nákladů na pronájem náhradního zimního vybavení* pro případ nevyužité zimní dovolené z důvodu uzavření sjezdovek a vzniku úrazu na místě. Toto pojištění lze sjednat pouze společně s pojištěním SKI.


Připojištění SKI PLUS
cena 15 Kč / den

Škody na zimním sportovním vybavení

riziko max. za 24 hodin celkový limit pojistného plnění
odcizení zimního sportovního vybavení* neomezeno 25 000 Kč
zničení zimního sportovního vybavení* neomezeno 25 000 Kč
poškození zimního sportovního vybavení* neomezeno 2 500 Kč
nájem náhradního sportovního vybavení* 500 Kč 5 000 Kč

* Za zimní sportovní vybavení se považuje: sjezdové lyže včetně vázání, lyžařské hole, lyžařské boty, lyžařská helma, snowboard včetně vázání, snowboardové boty, snowboardová helma, běžecké lyže včetně vázání, běžecké boty, běžecké hole.

Škody za nevyužití dovolené

riziko max. za 24 hodin celkový limit pojistného plnění
pojištění při uzavření sjezdovek- pokud není možno lyžovat 800 Kč 8 000 Kč
neustutečněná cesta v důsledku laviny neomezeno 20 000 Kč
nevyužitá zimní dovolená z důvodu úrazu pojištěného 800 Kč 8 000 Kč

Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz