Cestovní pojištění

V ceně zájezdů nebo pobytů není obsaženo cestovní pojištění zákazníka při pobytu v zahraničí. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkům uzavřít si cestovní pojištění individuálně ev. prostřednictvím CK u ČSOB Pojišťovny, a.s., členu holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo nám. 1458, Pardubice 532 18; IČ 45534306. Rozsah pojištění a limity plnění jsou vymezeny smlouvou číslo 711 0001 230, uzavřenou mezi CK a ČSOB Pojišťovnou, a.s. (dále jen „pojišťovnou“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění – obecná a zvláštní část VPP. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí pouze jako zprostředkovatel. Pojišťovna řeší pojistný případ (např. stornování účasti) až v době, kdy pojistná událost nastala, tzn. nejdříve po zahájení příslušného zájezdu nebo nástupu čerpání služby. Podmínkou pro předání pojistného případu cestovní kanceláří k řešení do pojišťovny je doplacení ceny zájezdu nebo služby minimálně do výše stornopoplatku. Pojišťovna po uznání pojistného případu zašle zákazníkovi finanční plnění ve výši 80% účtovaného stornopoplatku (max. 15 000 Kč/osoba). Cestovní pojištění si nelze dodatečně doobjednat po již uhrazené záloze zájezdu nebo pobytu. Cestovní kanceláří nabízené cestovní pojištění SKI (sazba 26 Kč/os/den) obsahuje kromě pojištění léčebných výloh a pojištění úrazu navíc pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví a majetku), pojištění zavazadel (poškození, zničení, odcizení, ztráta) a pojištění pro případ stornování zájezdu (nemoc, úraz, úmrtí, živelná událost, trestný čin, povolávací rozkaz na ZVS apod.). Pojištění SKI se vztahuje na rekreační (neplatí pro účast v soutěžích) provozování lyžování a snowboardingu pouze na vyznačených a oficiálních sjezdových tratích vč. snowboardových areálů. Doba platnosti pojištění SKI je shodná s termínem ubytování v zahraničí. Klienti, kteří si objednali u CK i dopravu, jsou pojištěni ode dne nástupu do autobusu v ČR až do jeho návratu zpět do ČR.

Pojištění SKI
cena 26 Kč / den

Pojištění léčebných výloh

Riziko Rozsah pojištění
ošetření, hospitalizace, převoz 1 500 000 Kč

Pojištění úrazu

Riziko Rozsah pojištění
smrt 100 000 Kč
trvalé následky 200 000 Kč
limit trvalých následků 10%
denní odškodné 50 Kč
limit denního odškodného 29 dní

Pojištění odpovědnosti za škodu

Riziko Rozsah pojištění
škoda na zdraví 1 000 000 Kč
škoda na majetku 500 000 Kč
spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč

Pojištění zavazadel

Riziko Rozsah pojištění
zavazadla 10 000 Kč
spoluúčast pojištěné osoby 500 Kč

Pojištění storna zájezdu

Riziko Rozsah pojištění
maximálně/osoba 15 000 Kč
spoluúčast pojištěné osoby 20%, min. 500 Kč

Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz