Cestovní pojištění

V ceně zájezdů nebo pobytů není obsaženo cestovní pojištění zákazníka při pobytu v zahraničí. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkům uzavřít si cestovní pojištění individuálně ev. prostřednictvím CK u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8,18600; IČ 63998530. Rozsah pojištění a limity plnění jsou vymezeny smlouvou číslo 1870001532, uzavřenou mezi CK a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.(dále jen „pojišťovnou“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí pouze jako zprostředkovatel. Limity pojistného plnění jsou uvedeny níže. Pojistná událost je řešena na základě oznámení pojistné události mezi pojištěným a pojišťovnou. V případě pojistné události z pojištění storna zájezdu je nutné bezodkladné zrušení zájezdu nebo služby a doplacení ceny minimálně do výše stornopoplatku. Cestovní pojištění si lze objednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu (koupi zájezdu). Cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování lyžování a snowboardingu pouze na vyznačených a oficiálních sjezdových tratích. Pojištění se nevztahuje na lyžování a snowboarding mimo označené a oficiální trasy, freestylesnow­boarding jízdu na „U“ rampě, akrobacii a skoky na lyžích a na sportovní soutěže a závody. Doba platnosti pojištění SKI je shodná s termínem ubytování v zahraničí. Klienti, kteří si objednali u CK i dopravu, jsou pojištěni ode dne nástupu do autobusu v ČR až do jeho návratu zpět do ČR.

Pojištění SKI
cena 26 Kč / den

Pojištění léčebných výloh

Riziko Rozsah pojištění
CELKOVÝ LIMIT 2 000 000 Kč
zdravotní péče 2 000 000 Kč
repatriace a převoz 2 000 000 Kč
náklady na doprovázející osobu 10 000 Kč max. 2 000 Kč/den
ošetření zubů 5 000 Kč

Úrazové pojištění

Riziko Rozsah pojištění
smrt s následkem úrazu 100 000 Kč
trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Pojištění zavazadel

Riziko Rozsah pojištění
zavazadla 10 000 Kč
za jednu věc max. 5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

Riziko Rozsah pojištění
újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000 Kč
újma na majetku 500 000 Kč

Pojištění storna zájezdu

Riziko Rozsah pojištění
maximálně/osoba 15 000 Kč, 80% vyúčtovaných storno poplatků

Připojištění zimních sportů

- Za cenu 15 Kč/os/den je možné se přiojistit na krýtí pro případ odcizení , zničení a poškození zimního vybavení, pro případ úhrady nákladů na pronájem náhradního zimního vybavení, pro odškodnění v případě uzavření sjezdovek a pro případ neuskutečnění cesty z důvodu lavinového závalu a nevyužité zimní dovolené z důvodu vzniku úrazu. Toto pojištění lze sjednat pouze společně s pojištěním SKI.

Připojištění ZIMA+
cena 15 Kč / den

škody na zimním sportovním vybavení

Riziko / Rozsah pojištění max. za 24 hodin celkový
odcizení nebo zničení zimního vybavení neomezeno 25 000 Kč
poškození zimního vybavení neomezeno 2 500 Kč
nájem náhradního sportovního vybavení 500 Kč 5 000 Kč
pojištění při uzavření sjezdovek – pokud není možno lyžovat 800 Kč 8 000 Kč
pojištění pro případ laviny – neuskutečněná cesta v důsledku laviny neomezeno 20 000 Kč
nevyužitá zimní dovolená z důvodu úrazu pojištěného 800 Kč 8 000 Kč
  • Za zimní sportovní vybavení se považuje: sjezdové lyže včetně vázání, lyžařské hole, lyžařské boty, lyžařská helma, snowboard včetně vázání, snowboardové boty, snowboardová helma, běžecké lyže včetně vázání, běžecké boty, běžecké hole.

Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz