AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Při cestování autobusem odpadají starosti s parkováním, plánováním trasy a samozřejmě vlastním řízením, avšak dle zkušeností může cestu zkomplikovat řada nepříjemností:

 • autobusy bývají často přetěžovány, a proto musí být omezen počet zavazadel
 • při svozech klientů z různých měst ČR mohou vznikat časové prodlevy, kdy na sebe autobusy vzájemně čekají
 • v příjezdovou sobotu ve středisku je nutné počítat s čekáním na ubytování cca 4–6 hodin
 • v odjezdovou sobotu ubytování opouštíte ráno do 10 hodin a je nutné počítat s čekáním na autobus cca 4–7 hodin
 • WC bývá v autobusech v průběhu zimní sezóny často mimo provoz z důvodu zákazu jejich vyprazdňování ve většině horských středisek
 • cestující si sami zodpovídají za svá zavazadla, tj. jsou povinni si (za asistence řidiče) zavazadla naložit do autobusu a v cílovém středisku je opět vyložit; cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za jejich případnou záměnu nebo ztrátu

Zasedací pořádek autobusu se snažíme připravit dle Vašich požadavků, avšak ne vždy mohou být tyto požadavky splněny a proto přesně požadovaná místa nemůžeme garantovat. V autobusech je dále zakázáno kouřit, není možná přeprava zvířat a naopak jsou cestující povinni dodržovat pokyny řidičů nebo vedoucího zájezdu. Cestovní kancelář má právo bez náhrady z dopravy vyloučit osoby tyto pokyny porušující, osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek nebo osoby hrubě se chovající k ostatním cestujícím.

VYBAVENÍ AUTOBUSŮ

 • deky pro cestující
 • větší prostor na nohy
 • WI-FI připojení
 • občerstvení a časopisy
 • značení zavazadel
 • pojištění cestujících, léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy

TECHNICKÝ DOPROVOD

Technický doprovod v autobuse je klientům nápomocen v průběhu dopravy do a ze střediska.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO FRANCIE

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO ITÁLIE


Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz